Wolkmood | Duurzame relatie tussen mens en natuur
2
page-template-default,page,page-id-2,qode-social-login-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Duurzame relatie tussen mens en natuur

Door het Smart Forest bewegen mensen zich tussen de natuur. Zo ontstaat er een sterke relatie tussen mens en natuur. Deze relatie brengt voor zowel de mens als de natuur voordelen met zich mee. Dankzij het Smart Forest wordt het groen terug gebracht naar de stad en ontstaat er een positieve ontwikkeling op het welzijn van de mens voor de lange termijn. Wij lichten 5 voordelen uit:

Groen ademt leven!

Breng het groen terug naar de stad! Groen heeft een positieve invloed op de mens. Bewoners omgeven door groen hebben vijftien procent minder kans op overgewicht, het verlaagt de stress en verbetert de productiviteit van de mens. Dit leidt tot reducering van de gezondheidskosten voor de overheid. Zodoende draagt groen bij aan sociale cohesie, op deze manier wordt de verloedering, criminaliteit en overlast tegengegaan.

Vermindering van wateroverlast

In stedelijke gebieden is veel oppervlakte bebouwd en bestraat. Door de vele bestratingen krijgt het (regen)water nauwelijks nog kans in de bodem te zakken. Door de klimaatverandering krijgen gebieden op frequentere basis met hogere intensiteit buien te voorduren. Door groen direct rondom bebouwing aan te leggen kan het (regen)water op natuurlijke wijze de bodem in zakken. Dit zorgt ervoor dat de kans op wateroverlast wordt verminderd.

Het bos ondersteunt bij het verkoelen van bebouwde gebieden

Door de vele bebouwing in steden en wijken is het in de zomer warmer in de binnenstad dan op het platteland. In de nacht kan de temperatuur in bebouwde gebieden vijf tot tien graden verschillen met de temperatuur op het platteland. De warmte vormt een bedreiging voor kwetsbare groepen. Door het bos te planten wordt de temperatuur verlaagt en het water verdampt. Ook zorgt het bos voor schaduw. In de schaduw loopt de gevoelstemperatuur minder hoog op, dit helpt hittestress te voorkomen.

Groen maakt de regio aantrekkelijk

Het bos zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zowel bedrijven als burgers. Het groen zorgt voor een aantrekkelijkere woonomgeving, waardoor bedrijven makkelijker personeel aan zich kunnen binden. Naast het aantrekkelijk vestigingsklimaat draagt groen bij aan de stijging van de waarde van gebouwen.  Ook lokt het toeristen naar de regio.

Complete zelfvoorzienende ecosystemen binnen vijf jaar

De techniek toegepast op het bos zorgt ervoor dat het bos binnen vijf jaar groeit tot een volwaardig natuurbos. Door deze manier van gebiedsontwikkeling dragen burgers, bedrijven en lokale overheden bij aan het behoud van bijzondere (bedreigde) soorten zoals wilde bijen. Ook zorgt het bos voor een omgeving waarin kinderen en volwassenen meer interactie hebben. Kinderen omgeven door groen zijn minder vaak ziek en hebben een verbeterde motoriek met onder meer betere coördinatie, evenwicht en behendigheid. De aanraking met natuur draagt bij aan een milieubewustere houding op latere leeftijd.